Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

För att tillhandahålla tjänsten behöver vi samla in och använda vissa personuppgifter. I vår integritetspolicy hittar du vilka personuppgifter som behövs, varför dessa behövs och hur vi arbetar för att hålla dem så trygga som möjligt.

Personuppgifter och As New ansvar kopplat till dessa

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna så som tillexempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

För behandlingen av personuppgifter som uppstår vid användningen av tjänster som tillhandahålls av As New är Björkling Lindfors AB (559419-3236) personuppgiftsansvariga och ska följa rådande regler och lagstiftning.

Personuppgifter som används

För att utföra köp-tjänsten behandlar vi ditt namn, din e postadress, ditt telefonnummer och din adress. Om du skapar ett användarkonto hos oss kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter. För att vi ska kunna betala ut pengar till våra säljare behandlas även personnummer för alla som skapar konto och därmed har tillgång till säljtjänsten.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har efterfrågat, så som sälja varor genom As New eller köpa varor från As New. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig.

Vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder eller annan information som kan vara av intresse för dig om du uttryckt samtycke för detta. Det finns självklart möjlighet att avstå från att bli kontaktad med sådana utskick. Du avregistrerar dig genom länken längst ner i mailet eller kontaktar oss på info@asnew.se så löser vi det.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är avtal med den registrerade i följande ändamål: 

- Kundkonto skapas

- Utskick av emballage

- Mottagande och registrering av säljares varor

- Utbetalning till säljare 

- Köp från hemsidan

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är berättigat intresse och samtycke för följande ändamål:

- Nyhetsbrev 

- Bevakningar av produkter eller angivna preferenser 

Behandlingens tidsbegränsning

Personuppgifter behandlas av oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål.

Uppgifter kopplade till ditt konto behandlas i två år efter senaste aktivitet (inloggning, köp eller försäljning). Därefter raderas ditt konto och dina personuppgifter inom 3 månader. Vi förbehåller oss dock rätten att spara information om finansiella transaktioner som behövs för bokföringsändamål.

Tillgång till uppgifter

Alla dina personuppgifter som vi behandlar kommer ursprungligen från dig. Uppgifterna kommer endast lämnas ut till andra företag nödvändiga för att genomföra köp och säljtjänsterna eller direktmarknadsföringen. Exempel på företag som skulle behöva få tillgång till vissa av dina personuppgifter är företag som tillhandahåller betalningslösningar, frakttjänster, e-handelsplattformar, transportadministrations system och CRM/marketingautomation system. 

Var uppgifterna behandlas

Uppgifterna kommer i huvudsak att behandlas inom Sverige eller EU/EES. Data som behandlas av Shopify behandlas av bolagets Irländska dotterbolag, Shopify International Ltd, men kan komma att överföras till andra regioner utanför EES/EU. Sådana överföringar genomförs enligt rådande dataskyddslagstiftning. Här hittar du ytterligare information om hur Shopify hanterar personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen, dessa rättigheter inkluderar

  • Rätt till information. Rätt att få information när dina personuppgifter behandlas, dessa uppgifter ska lämnas ut när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. 
  • Rätt till tillgång. Rätt att veta om dina personuppgifter behandlas eller inte, om uppgifter behandlas har du rätt att få reda på vilka personuppgifter det gäller och detaljer om behandlingen. 
  • Rätt till rättelse. Rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
  • Rätt till radering. Rätt att få dina uppgifter raderade om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in.
  • Rätt till begränsning av behandling. Rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. 
  • Rätt att göra invändningar. Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till data portalitet. Rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll.
  • Rätt att avstå från automatiserade beslut. Rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande. 

För mer information om dina rättigheter läs mer här. Önskar du att utöva någon av dina rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@asnew.se 

Skydd av dina personuppgifter

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Uppdaterades senast 2023-08-22