SÄLJVILLKOR

Detta gäller för dig som säljare

Här nedan följer information som gäller för dig som säljer kläder och/eller saker med Björkling Lindfors AB, nedan kallat As New eller "vi".

ALLMÄNT

När du använder As News säljtjänst, gäller dessa allmänna villkor. Med As News säljtjänst kan kunder skicka in barnkläder och barnsaker som uppfyller de kriterier som redogörs för på Sälj med oss. När produkter inkommit till oss har vi rätten att sälja dessa. När vi mottagit produkterna bedömer vi produkternas skick, fotar, sammanfattar information om produkterna samt publicerar annonserna på asnew.se. Observera att vi inte ansvarar för produkter som blivit skadade, förstörda eller stulna på vägen från säljare till As New. As New säljer produkterna åt sina kunder på kommission vilket innebär att kunden får betalt i efterhand för de varor som sålts.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

För att ha rätt att använda säljtjänsten måste kunden uppfylla samtliga av nedan punkter

  • Vara minst 18 år gammal
  • Ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige
  • Ha ett telefonnummer kopplat till Swish
  • Vara den legala och rättmätiga ägaren samt inneha rätten att fritt överlåta produkterna du skickar in till As New
  • Produkterna som skickas in får inte vara piratkopior eller på annat sätt göra intrång på en tredje parts varumärke eller annan immateriell rättighet
  • Produkterna måste uppfylla våra kriterier

As New har rätt att begära bevis på att ovan angivna krav är uppfyllda.

REGISTRERING

För att kunna använda As New säljtjänst behöver kunden skapa ett konto på asnew.se, och i samband med det ange vissa uppgifter. Bland annat behöver kunden ange telefonnummer och svenskt personnummer, då dessa två värden matchas vid utbetalning för sålda varor.

När registreringen är genomförd kommer kunden åt sin Mitt konto-sida och kan beställa As New-påsar för att skicka in produkter de önskar sälja med As New.

INSKICKNING AV PRODUKTER

Som säljare är du skyldig att följa våra instruktioner för inskickning. Om instruktionerna inte följs och detta leder till avgifter från våra logistikpartners är du som säljare skyldig att stå för dessa merkostnader. Det enda som kan leda till avgifter är om du lämnar in en påse med en fraktsedel som är äldre än 60 dagar. I första hand dras beloppet för att täcka merkostnaderna från din andel av försäljningen, täcks inte kostnaden kan säljaren debiteras resterande belopp.

SKICK & URVAL

As New förbehåller sig rätten att bedöma inskickade produkters skick och prissätta därefter. Som riktlinje kommer vi sälja produkter i skick As New för ca. 50% av rekommenderat nypris och produkter i kategori Almost As New för ca. 40% av rekommenderat nypris. Observera att detta endast är en riktlinje kring försäljningspriset och att säljare aldrig har rätt till ersättning för en produkt som hen anser sålts för billigt. Varumärken som mycket ofta har höga rabatter på stora delar av sitt sortiment förbehåller vi oss rätten att använda det rabatterade priset som bas för prissättning. Vid utvalda tillfällen har vi kampanjer med max 20% i rabatt. Säljarens andel är alltid 65% av det slutgiltiga försäljningspriset.

Vi förbehåller oss också rätten att sortera ut de plagg eller saker som vi ej anser uppfyller aktuella kriterier, se kriterierna här. Vid sådant fall kontaktar vi kunden som får göra valet mellan att skänka produkterna till vår samarbetspartner Röda Korset Kungsholmen, eller få produkterna skickade tillbaka till sig mot aktuell fraktkostnad enligt informationen här. Medan produkter ligger ute till försäljning har kunden inte rätt att få tillbaka dessa. 

Du som säljare ansvarar för att vi har korrekt email adress till dig.

Om du vill ha dina produkter tillbaka behöver du informera oss om detta genom att svara på mailet och köpa frakten på Mitt konto på asnew.se. När frakten är betald skickar vi tillbaka produkterna i fråga.

Har vi inte hört från dig inom två veckor från det att vi skickade mailet skänks produkterna till Röda Korset Kungsholmen och går inte att få tillbaka. Vill du skänka produkterna behöver du alltså inte göra något.

BEHANDLING AV INSKICKADE PRODUKTER

As New förbehåller sig rätten men har ingen skyldighet att förfina och fräscha upp inskickade produkter. Förfina och fräscha upp kan innebära tvätta, putsa, rengöra, vårda med skokräm eller liknande eller byta ut slitna detaljer. Detta är dock inget vi i regel gör utan vi förväntar oss att produkterna säljs i det skick de kommer in. Det är upp till säljaren att förbereda för en lyckad försäljning, läs mer om vad som förväntas under Sälj med oss. Vi förbehåller oss rätten att byta ut slitna fothällor och kassera de gamla.

Skulle en produkt mot förmodan gå sönder eller ta skada i As News hantering ersätter vi säljaren med motsvarande belopp som om den skulle sålts (65% av det tilltänkta försäljningspriset).

UTBETALNINGAR AV GENOMFÖRDA FÖRSÄLJNINGAR

Efter genomförd försäljning får kund sextiofem procent (65%) av försäljningspriset utbetalt via Swish. Utbetalningen sker senast sex (6) veckor efter försäljning, förutsatt att produkten inte har returnerats. Om en produkt reklameras och kund redan hunnit få en utbetalning, har As New rätt att kontakta säljaren för att begära in det aktuella beloppet.

Utbetalningen sker via Swish och kunden behöver därmed vara ansluten till Swish via det telefonnummer som kunden anger vid kontoregistrering.

Du som säljare är ansvarig för att ange rätt information till oss för att kunna genomföra utbetalningen. Utbetalningar som misslyckats på grund av felaktig information från säljaren kan rättas på initiativ från säljaren i upp till ett år efter första utbetalningsförsöket och tillfaller därefter As New.

PRODUKTER SOM EJ SÄLJS

Din produkt ligger ute till försäljning i 6 månader. Har den inte sålts efter 4 månader förbehåller vi oss rätten att sänka försäljningspriset 10 procentenheter (As New, från 50% till 40% av nypris, och Almost As New, från 40% till 30% av nypris). Om produkten inte sålts inom 6 månader, kontaktar vi dig via email och du får då göra valet att få tillbaka produkten kostnadsfritt eller skänka den till Röda Korset Kungsholmen. Svarar du inte på mailet inom två (2) veckor från att det skickades, skänks produkterna i fråga till Röda Korset Kungsholmen och går inte att återfå. Du som säljare ansvarar för att vi har korrekt email adress till dig.

Om dina inskickade produkter inte är rätt i säsong, förbehåller vi oss rätten att vänta med att publicera annonsen och förlänger tiden vi behåller dem i upp till 9 månader.

VID ÖVERTRÄDELSER AV VILLKOREN

Om du bryter mot villkoren i de här säljvillkoren har du inte rätt till någon andel av försäljningspriset även om varan skulle bli såld. Vidare kan du bli ersättningsskyldig för skador som har orsakats av dina varor.

As New förbehåller rätten att blockera dig från att använda våra tjänster om du har brutit mot villkoren. Detta inkluderar tex. om du vid upprepade tillfällen skickat in produkter som inte uppfyller våra kriterier trots skriftlig tillsägelse.

Uppdaterades senast 2024-04-17